12.9.17

On a rainy day


Belgium, Leuven, September 9, 2017