11.9.17

Napoleon


Belgium, Leuven, September 9, 2017