4.4.08

Ferrara - 8Empty arcs
Jewish cemetery

Ferrara, December 27, 2006

vergeten, vergaan, verbrokkeld
Een schim houd hen recht en tekent enkele contouren
Ze zijn verbonden door zijn houtskool, zijn gedachten en ideeën
(© Dries Segers)

forgotten, decayed, crumbled
A shade keeps them upright en and draws some contours
They are united by its charcoal, its thoughts and ideas
(© Dries Segers - translation Giara)